Obec Svetlice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Všeobecné záväzné nariadenia

 • VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2024
 • VZN_62022_o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2023
 • Sadzobník poplatkov na území obce Svetlice
 • 30.11.2022 | 0.24 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Svetlice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • 30.11.2022 | 0.17 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene na území obce Svetlice
 • 30.11.2022 | 0.15 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení/zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Svetlice
 • 30.11.2022 | 0.18 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené
 • 30.11.2022 | 0.18 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Svetlice
 • 30.11.2022 | 0.24 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda
 • 15.12.2021 | 0.5 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Svetlice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 01.12.2020 | 0.23 Mb
  VZN č. 1/2020
 • 11.03.2020 | 4.94 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 • 11.03.2020 | 2.68 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Svetlice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020